Τι σημαίνει τελικά zero waste;

Η μη παραγωγή απορριμμάτων είναι ένας στόχος ηθικός, οικονομικός, αποτελεσματικός και ένα όραμα να κατευθύνει τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και τις καθημερινές συνήθειες τους και να μιμηθοὐν τους βιώσιμους φυσικούς κύκλους, όπου όλα τα υλικά που απορρίπτονται είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να γίνονται πόροι για τους άλλους (αειφορία).
Zero Waste σημαίνει σχεδιασμός και διαχείριση προϊόντων και διαδικασιών για την συστηματική αποφυγή και την εξάλειψη του όγκου καθώς και της τοξικότητας των αποβλήτων και των υλικών, τη διατήρηση και την ανάκτηση όλων των πόρων, χωρίς να γίνεται καύση ή ταφή αυτών.
Η εφαρμογή του Zero Waste (Μη παραγωγή Απορριμμάτων) θα εξαλείψει όλα τα σκουπίδια στο έδαφος, το νερό και τον αέρα που αποτελούν απειλή για την υγεία (ευημερία) του πλανήτη, των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών.
Zero Waste is a goal that is ethical, economical, efficient and visionary, to guide people in changing their lifestyles and practices to emulate sustainable natural cycles, where all discarded materials are designed to become resources for others to use.
Zero Waste means designing and managing products and processes to systematically avoid and eliminate the volume and toxicity of waste and materials, conserve and recover all resources, and not burn or bury them.
Implementing Zero Waste will eliminate all discharges to land, water or air that are a threat to planetary, human, animal or plant health.
Aπό τη σελίδα του Zero Waste International Alliance*Screen Shot 2017-06-05 at 6.41.16 PM.png
Αρέσει σε %d bloggers: